ראש כיסוח עשביה STIHL

ראש כיסוח עשביה – הפעלה פשוטה ויעילה

מותאם לעבודה במשטחים שונים כגון אספלט שבילי חצץ מדרכות מרוצפות ועוד.

האבנים בשטח המכוסח אינן עפות לצדדים, מאפשר עבודה בצדי דרכים ובפארקים.
אורך חיים ארוך ללהבים.
בית מגנזיום מסיבי מותאם לעבודה קשה.
רמת רעש נמוכה , הכלי מותאם לעבודה בסביבה עירונית ובאזורים רגישים לרעש.