SPLITTING AXE LARGE​​ ​​גרזן וביקוע

.גרזן ביקוע כבד ומיועד לבולי עץ ולעץ הסקה לקמינים
ראש הגרזן נועד לחדור בקלות במאמץ מינימלי, לפיצול העץ לשני
.חלקיו

מק"ט: AXE-LARGE קטגוריות: ,